پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

پورتال آموزش مجازی جامعه پزشکی دانشکده علوم پزشکی شوشتر

X
اعضای مرکز

دکتر مجتبی کلانتر-سرپرست مرکز

 

اکرم همتی پور-سرپرست مرکز

 

محمدباقر عبدالهی-کارشناس مرکز

 

دکتر مریم کرمی-عضومرکز

 

میثم بذرچین-مسئول انفورماتیک

 

معصومه بتوندی پور-کارشناس انفورماتیک