پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

پورتال آموزش مجازی جامعه پزشکی دانشکده علوم پزشکی شوشتر

X
اعضای مرکز

 

نام: دکتر برات براتی

سمت: سرپرست مرکز

 

نام: سیدعلی موسوی

سمت: کارشناس مرکز

 

نام: دکتر مریم کرمی

سمت: عضومرکز

 

نام: میثم بذرچین

سمت: مسئول انفورماتیک

 

نام: معصومه بتوندی پور

سمت: کارشناس انفورماتیک

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort