پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

پورتال آموزش مجازی جامعه پزشکی دانشکده علوم پزشکی شوشتر

X
کارگاه های آموزش الکترونیک

 

عنوان برنامه تعداد شرکت کنندگان مدرس تاریخ برگزاری محل برگزاری
آشنایی با اصول یادگیری الکترونیک 20 اکرم همتی پور مهر 1397 سایت دانشکده
آشنایی با نرم افزار تولید محتوای STADIO ARTICULATE 20 اکرم همتی پور مهر 1397 سایت دانشکده
آشنایی با نرم افزار تولید محتوای SPELLING
20 اکرم همتی پور مهر 1397 سایت دانشکده
آشنایی با نرم افزار تولیدمحتوا camstica
20 اکرم همتی پور مهر 1397 سایت دانشکده

آشنایی با نرم افزار تولیدمحتوا

STORYLINE

20 اکرم همتی پور اردیبهشت 1398 سایت دانشکده

 

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort